Purettujen talojen pihaan niittyjä tai kukkaketoja

Savonlinnasta on purettu vuoden 2017 jälkeen useita kymmeniä kaupunkikonsernin omistamia vuokrataloja, opiskeluasuntoja ja nuorisoasuntoja. Osa asuntojen pihoista on maisemoitu nurmikoiksi, mutta osa on jäänyt pusikoitumaan. Niityt, kedot ja laidunmaat ovat häviämässä Suomesta. Luonnon monimuotoisuuden turvaamiseksi tarvitaankin ihmisen apua. Niittyjen perustaminen on erityisen tärkeää Suomen uhanalaisille lajeille, erityisesti pölyttäjille, koska joka neljäs Suomessa elävistä uhanalaisista lajeista elää niityillä tai muulla perinnebiotoopilla.

Koska niityn perustaminen ei vaadi maanparannustöitä, voisimme pienellä vaivalla auttaa pölyttäjiä perustamalla Savonlinnan kaupunkikonsernin purettujen talojen piha-alueille niittyjä. Monet pihat sijaitsevat kuivilla, aurinkoisilla, hiekkapohjaisilla paikoilla, jotka ovat jo sellaisenaan hyviä paikkoja perustaa pihaniitty.

Joutomaalle kehitetty luonnonniitty on myös ihmisten kannalta viihtyisämpi kuin pusikoitumaan jäävä piha-alue. Luonnonniityn perustaminen on samalla myös suomalaisen perinnemaiseman kulttuuriteko. Niityt ovat parhaimmillaan kukkaketoja, joiden kukkaloistosta ja huumaavista tuoksuista pääsevät monenlaisten pörriäiset ja mönkiäisten lisäksi nauttimaan myös ihmiset.

Edellä olevan perusteella me allekirjoittaneet kaupunginvaltuutetut ehdotamme kaupunginvaltuuston työjärjestyksen 5. §:n mukaisesti aloitteena, että purettujen talojen piha-alueet kartoitetaan, ja niille perustetaan mahdollisuuksien mukaan pihaniittyjä tai kukkaketoja.

SAVONLINNAN KAUPUNGINVALTUUSTO, VALTUUSTOALOITE 12.12.2022

Hero - Elements Webflow Library - BRIX Templates