Kaksi vai yksi sairaala?

Mitä puolueet lupasivat ennen 23.1.2022 pidettyjä Etelä-Savon hyvinvointialueen vaaleja ja mikä on tilanne nyt?

”Eteläsavolaisia palvelee edelleen kaksi ympärivuorokautisesti toimivaa yhteissairaalaa”, ”Haluamme pitää huolta yhdenvertaisista palveluista koko maakunnan alueella, siksi meille on tärkeää säilyttää myös Savonlinnan sairaalan yhteispäivystys osana eteläsavolaisten palveluverkkoa”, ”Haluamme säilyttää Etelä-Savossa kahden sairaalan mallin. Sen varmistaminen vaatii myös rahoituksen varmistamista. Tämä on yhteisen eteläsavolaisen edunvalvonnan paikka”, ”Savonlinnan keskussairaalan puolustaminen. Vaikeapääsyisellä alueella on oltava erikoissairaanhoidon yksikkö”, ”Etelä-Savon kahden päivystävän sairaalan nykyisen tason palvelut turvataan”, ”Hyvinvointialueellamme toimii kaksi sairaalaa, joiden palvelut tulee järjestää yhteistyössä. Erikoissairaanhoidon tuottaminen laadukkaasti resurssit hyödyntäen on kaikkien etu”, ”Mikkelin ja Savonlinnan keskussairaalat on säilytettävä päivystystasoisena ja Pieksämäen aluesairaala aluesairaalan tasoisena”, ”Mikkelin ja Savonlinnan sairaalapalveluiden on säilyttävä nykyisellä tasolla ja molempien sairaaloiden toiminnan jatkuminen on turvattava”.

Edellä on lueteltu suorat lainaukset (Itä-Savo 4.1. ja 5.1.) puolueiden vaalilupauksista reilut pari viikkoa ennen vaaleja. Ennen vaaleja kaikki aluevaltuutettuja saaneet ryhmät suitsuttivat kahden sairaalan mallin puolesta.

Viime aikoina tähän sulaan sopuun on tullut säröjä ja vaalilupauksista ollaan lipeämässä. Sote-asioista vastaava toimittaja Markku Parkkonen kirjoitti 29.6. Länsi-Savossa Sosteri- ja Essote-puolueista spekuloidessaan aluevaltuuston 21.6. kokouksen äänestystulosta. Savonlinnan sairaalan säilymisen varmistavaa hallintosäännön kirjausta vastaan äänesti 38 valtuutettua, kun 19 valtuutettua allekirjoittanut mukaan lukien olisi halunnut kirjauksen hallintosääntöön jo tuossa kokouksessa. Myös aluevaltuustossa käytettiin puheenvuoroja, joissa kahden sairaalan malli olikin muuttunut yhden sairaalan malliksi kahdella toimipisteellä. Samoilla linjoilla jatkoi 3.7. Länsi-Savossa perussuomalaisten aluehallituksen jäsen Jaana Strandman kantaessaan huolta hyvinvointialueen taloudesta: ”Myöskin sairaaloiden työnjako on selkiytettävä. Tämä tarkoittaa sitä, että Etelä-Savossa on yksi keskussairaala ja useita toimipisteitä”.

Mikä on muuttunut tammikuun aluevaalien jälkeen? Mihin ovat haihtumassa Etelä-Savon hyvinvointialueen keskeisestä teemasta annetut vaalilupaukset? Nyt nautimme kesän lämmöstä, mutta syksy tulee äkkiä tuoden mukanaan sairaaloiden palvelutasoa koskevat ratkaisevat aluehallituksen ja aluevaltuuston kokoukset.

Etelä-Savon yhteistä edunvalvontaa varten tarvitaan valtakunnan tason päättäjille selkeä viesti, että haluamme turvata sekä Mikkelin että Savonlinnan päivystävien sairaaloiden palveluiden nykyiset tasot. Kahden ympärivuorokautisen yhteispäivystyssairaalan kirjaaminen hallintosääntöön on selkeä ja yksiselitteinen edunvalvontamme tukeva selkänoja.

Hero - Elements Webflow Library - BRIX Templates